miércoles, 6 de junio de 2012

AS VERBAS -I-
AS VERBAS

As verbas abren o mundo, e as mans péchano.Ao comezo existía a Palabra,
e a Palabra estaba onda Deus,
e a palabra era Deus.
Ela estaba ao comezo onda Deus.
Todo foi feito por ela,
e sen ela non se fixo
nada do que foi feito.
Nela estaba a vida,
e a vida era a luz dos homes;
a luz aluma na tebra,
e a terra non a deu apagado!

Xoán, 1, 1-5


XOSÉ MARÍA GÓMEZ VILABELLA

A


¡Alfa, bendita letra, chave dos nosos falares!
Con esta chave podo abrir o meu corazón,
e dicirlle á xente,
comezando polos meus,
polo próximo,
canto vos amo, canto vos quero,
de verdade,
co corazón na man,
que así o teño,
para ensinárvolo,
para que vexades que así é como falo,
como quero falar,
sen coirazas,
por máis que os meus inimigos
mo craven!

Foi o primeiro que me ensinaron,
a letra “A”,
que niso estiveron conformes
pais e avós,
todos, de consuno!
Mesmo segundo saín ao mundo
seica abrín a boca
e din en berrar:
¡Aaaaah!
Meus padriños, que tal viron e oíron,
acalaron en min
referíndome,
que esa era a letra A,
e que despois viría a B,
a do Bautizo,
no que volvería a romper augas,
¡as augas da outra matriz!
Un segundo parto, un segundo nacemento,
no que me lavarían a alma,
precisamente con esas augas simbólicas
nas que me cambiarían de nome,
pasando o neófito
a,
Xosé María.

Grazas, padriños,
grazas por abrirme as portas do Ceo,
que tamén llelas abren
aos que morren sen lavar,
pero os lavados temos a vantaxe
de que levamos connosco unha chave
da marca “A”,
¡e con ela entramos sen chamar!
Bendita alfa que moito se usou,
que moito se multiplicou,
tanto, que logo enche un tomo
dos mellores dicionarios!
-.-

Xa os arameos lle chamaban
¡abba!,
a seu pai,
un palíndromo perfecto,
usando tan só a primeira coa segunda.
¡Este milagre das letras,
que grande é!
Así, pois, de milagre en milagre,
¡avante toda!,
que é a orde do capitán
cando o mar está en calma.
-.-

Albízaras

danse nos nacementos, nos descubrimentos,
nos acontecementos
iniciais,
aínda que mellor irían nos finais,
¡tendo a seguridade de entrar,
directamente,
no Ceo,
que iso é para celebralo!
¿Entraremos así,
certamente?
¡A resposta tena cada quen,
pois a chave déunola Deus,
que as de San Pedro son simbólicas!
¿Porteime ben?
¡Nese caso nin San Pedro nos pode impedir
entrar co pé dereito!
Daquela as albízaras daránolas
a Virxe María,
agradecida por haber obedecido,
reverenciado e acatado,
ao seu Fillo,
Cristo!
-.-

Amaño

Por denunciar e demostrar
os “chanchullos”
dunha certa,
incerta,
Cooperativa,
negáronme os meus dereitos.
¡Estívome ben empregado
por usar unha verba
que non está
impresa!
-.-

Amar

Con todo poñelo na primeira,
de primeiras,
que difícil é de conxugar,
particularmente nos suxeitos libres,
libres de conciencia;
neses que non a teñen.
Eu, ou nós,
sempre!
Só nos resulta doado
nas outras persoas,
sexan ou non gramaticais:
¡Vosoutros, si; eles, tamén!
O que todos adoramos,
de afeitos que estamos a mandar,
a ser servidos en vez de servir,
¡de servir para algo!,
é ese Imperativo clamoroso,
de:
¡Que nos amen, que nos adoren,
que o demostren traballando para nós!
Tivemos un bo Mestre,
é certo, pero, esquecémolo,
pois,
ademais de bo pedagogo, era boa persoa;
¡mellor, imposible!
Aquel non se cansaba de poñer consignas
na súa pizarra maxistral,
indeleble:
¡Amádevos uns aos outros;
amádevos como eu vos amo!
¡Xa, pero aquel Fillo de Deus,
e iso que tiña dúas naturezas,
de anatomía, pouco!
Esquecíase de que seu Pai,
o Gran Arquitecto do Universo,
construíunos con dúas orellas,
comunicadas entre si co cerebro,
co salón da casa,
e así pasa
que se nos forman correntes de aire,
vehículos da friaxe exterior.
Disto, quen sabe máis cá Deus
é aquel alumno expulsado
da cátedra celeste,
Satanás,
que agora ensina por libre,
aló abaixo, aló atrás,
na trastenda escura dos humanos,
e faino
baixo o lema da súa traizón:
¡Predícame frade,
que por un oído me entra,
e por outro me sae!
-.-

¿Amidón?

¡Fóra daquelas fames da guerra,
o único que non boto en falta
son
os colos amidonados!
Para, coño, que minto,
como dicía Ramón do Escouredo
cando relataba antes de pensar:
¡Seguimos de amidón,
pero,
na alma,
tan dura que a ten algún!
¿Algún?
¡Que va, a maior parte destes poboadores
do terráqueo,
e non só en España!
-.-

Apacenta as miñas ovellas…,
foi un dos encargos, un dos últimos, irrevogables,
de Xesús
ao seu apoderado Simón.
¡Irrevogable!
Ovellas, hai, quedamos,
que como tales nos portamos,
pero,
¿pastores?
Como din na Arxentina,
¡Te van en las liebres!
¿Todos?
Todos, non, que de alí veu un
que vale por cen:
¡Viva Francisco,
pois ese,
ademais de arxentino,
é,
como pouco,
dourado;
 máis que arxentífero!
-.-

¡Ábrete sésamo!Entrando na urna, digo, na cova!

Era a clave para entrar no cova de Alí Babá.
Agora, de presente, na cova do tesouro
éntrase
con listas bloqueadas e pechadas,
que só se abren
para os amigos do patrón.
¿Cando será o día en que as abran
para o común dos mortais,
no que podamos elixir,
coa aspa de San Andrés,
se non ao mellor,
¡que seica escasean!,
ao menos pecador
entre os deste puñeteiro país dos puñetes,
tan torpe que é,
e mal educado que está,
pois así nolo deixaron,
descantiá,
aqueles fariseos do Imperio cara a Deus!
-.-

Admaniare = amañar

Estoume amañando para saír;
Isto de agora non ten amaño;
Mellor que amañar, renovar;
Vaite amañando como podas.
...
¡Vas vella, miña verba,
cansa de prestar servizos
á nosa lingua!
¿Será de tanto que te usou miña avoa?
De postos a escoller, escollería o de,
“Isto de agora non ten amaño”,
pero,
se atopásemos alguén que o amañase,
o meu voto lle daría,
e daquela,
aos outros,
coa zoca os botaría…,
para que volvan á escola,
pero non á miña!
¡Que vaian cheirar ás Canfurnas,
ou as Chafarinas,
pero antes,
que deixen abertas, e limpas,
 as listas,
as listas e mailas urnas
ou...,
rompo o pucheiro!


Pucheirazo = Romper as urnas (que eran de barro)
-.-

¡Adeus!¡Seremos miserentos que ata nas verbas
regateamos!
¿Onde está, onde deixamos
aquel
¡A Deus te encomendo!,
dos nosos galegos?
¿Será que Santiago, Santiago ou Prisciliano,
quédannos lonxe,
esquecéndonos a súa exemplaridade?
¿Será cousa de propoñerlle á RAG
que nos actualice aquelas expresións?
¡Non, non o creo,
pois están de economías,
verbas incluídas!
-.-

B


Coa B do bautismo
xa podo falar do mundo espiritual.
Coa B de benvido fun recibido
no mundo familiar.
¡Ai, Deus, que terra tan guapa
esta que teño diante de min!
Grazas, Señor,
que ata me permitiches imitarte
dándome un barrelo de pallas,
á beira dun portal:
e na corte, unha egua,
xunto da egua, un boi,
cos pastores aí arriba, no monte da Ferrería!
Dúas terras natais,
dúas,
que ambas comezan por B:
Belén e Bergland,
que xa é casualidade!
-.-

Barbeira


Comecei cunha Solinger…,
e menos mal que se acabaron
antes de que rematase coa cara
desfeita!
Tiñan sona de cortar ben,
pero iso sería
nas barbas dos caradura,
cousa que eu non era…,
daquela!
Ás zocas facíalles o repenico
cunha variña de paraugas recortada e afiada…
¡Eses debuxos,
tan de moda hoxe en día
nos…,
neses que non teñen nome,
para os que non teño cualificativo,
de orixinais que son;
eses recortes que adoitan facerse na cara
imitando…;
si, imitando, as zocas,
¿con que os farán, volverían á Solinger?
Non llelo pregunto,
aínda que tampouco os felicito,
pois fan ben facer así…,
para que non desapareza o circo!
-.-

¿Bona fide?

Lémbrome diso, de Dereito…
¿Onde está,
agora;
en que museo se conserva?
¿Que non se localiza?
¡Ai, Deus, moito me temo que estea secuestrada,
pero,
onde, como, e por que?
Os romanos elevaron esta expresión
ao seu vocabulario,
pero de consumo interno,
para as súas relacións, para as internas,
e por ende,
vedadas ao mundo colonizado,
tal que Hispania,
así que,
soubemos diso,
pero,
non o exercitamos, non o gardamos!
Para bona fide a da miña muller,
comigo,
e á viceversa.
¡Que burros eses que non casan  pola Igrexa,
pois non hai mellor cincha
para cincha-los cabalos,
e ás eguas, tamén!
-.-

Barrenar

Iso de barrenar pasou de moda:
¡xa non se di, pero faise, cadora máis!
Esqueceuse a verba
precisamente cando máis abunda o concepto,
a tristura,
o falar cara a dentro,
que iso era, iso é,
barrenar.

Barrenaban os rapaces
ensaiando o que conviña dicirlles ás mozas
para namoralas;
agora xa non, que se fala sen pensar,
que os aceptan igual.
Barrenaban as mozas ensaiando
dicires ambiguos...,
para non perder os mozos…,
 por se mellores non viñan!
Barrenaban os pecadores
para non pasarse na confesión,
para non soltar veniais,
que nolos castigaban coma se fosen mortais
a pouco que o Cura se excedese
na pastoral.
Dos vellos non digamos,
preocupados polos fillos, e tamén polos netos:
Antes da guerra, porque se vía vir;
e despois, polo porvir,
polo retorno dunha emigración
que non sempre o tiña!
¡Deus bendito, que isto de barrenar
é coma a tiña,
que ninguén se libra neste mundo de tiñosos,
de vellos e de leprosos.
¿Que non hai lepra, que non hai tiña?
¡Pero hai outros contaxios,
máis danosos,
máis!
-.-

Beleza

¡Oh, Deus, a beleza,
onde está, onde a tes secuestrada?,
que gastamos a vida,
co efémera que é,
buscando nela,
cando,
de feito,
témola cerca:
na casa de cada quen, na familia dun mesmo!

Comezando polo lar, sexa ou non lareira,
que é o sitio máis cálido deste mundo terráqueo;
o máis axeitado para compartir ledicias e tristezas,
afáns e afectos, esperanzas e logros.
A beleza da intimidade familiar
é tan esplendorosa de seu que xa nos cega:
¡non nos deixa ver realidades,
por palpables que sexan!
Por iso buscamos nas tebras
deste mundo exterior
onde moran os fantasmas,
e,
¿que atopamos?
Xeralmente, fantasías fantásticas,
imaxinativas,
tan efémeras de seu que,
ao achegarnos,
foxen,
esvaradías, coma faíscas.
A beleza é perfección,
que sempre se dixo así;
daquela,
se somos perfectos,
ou se aspiramos á perfección,
comecemos por adora-lo perfecto;
comecemos por Deus,
e sigamos polo próximo de nós máis próximo:
¡A familia!
Nesta reflexión,
¿como poden vivir, seguir vivos,
sen morrer de friaxe,
eses que disolven en xeo os seus,
de seu,
cálidos matrimonios;
o xineceo,
a orixe
dos propios fillos?
Os seus, pero tamén, por veces,
os alleos,
esquecéndose daquel mandato divino,
e como tal, imperativo:
¡O que Deus xuntou,
que non o separen os homes!
Así, en plural: homes, humanidade,
e por ende, mulleres incluídas,
recluídas neste mandato xeral.
¡Deus, como Bo Pastor que es,
pídoche,
que separes as cabras dos ovellas,
a tempo,
antes de que entren xuntas no cortello,
antes de que se batan, antes de que perxuren,
antes de que xuren en falso
 fidelidade recíproca...,
no propio altar!
-.-

Benaventuranzas


¡Esta si que é, esta si que merece
unha loanza!
¡Vaia letra, e vaia verba!
¡Como que as predicou un bo Mestre,
aquel Xesús de Nazaret!
Son moitas, son oito…
¿Oito?
¡Ai, ho, deben ser cativiñas,
ou moito se esconden,
que eu saio á rúa tódolos días,
a Deus grazas;
escoito a radio, vexo a tele, e leo os periódicos,
¡todo pragado de anuncios pagados!,
pero,
de benaventuranzas,
pouco,
pouco, ou nada!
¿Non será que non se anuncian?
¡Ou iso, ou é que andan escasas!
-.-

¡Bay, bay, ou, bai, bai,


que é como se din, agora, os rapaces
a xeito de despedida.
Está de moda,
que seica vén dun “song”
tirado dos rappers Hurricane Chris.
¡Que burremia a miña, Señor,
que desactualizado estou,
pois estiven interpretando que o tal dito era un Adeus,
algo así como,
Vai en paz, meu amigo da alma,
con música e todo!
¿Isto da globalización, a onde nos vai levar,
se o mesmo “vai” é doutro lugar?
-.-


Bandar, andar a bandazos,
xa no é unha consecuencia dos golpes de mar;
andar a bandazos é,
tan só,
deixarse levar, irse cos tempos!
Antes, na miña idade,
¡outros tempos!,
un home serio era aquel que tiña criterio,
que tiña personalidade,
que non se ía cos da feira para volver cos do mercado.
Hoxe en día, como todo é feira,
como todo é mercado,
só ten personalidade aquel que,
se se pon de moda,
tanto se anela o nariz coma a orella;
a lingua, non, que a precisa libre
para farfallar!
-.-

Baixamán e beixamán,
dous conceptos, dous xeitos de obrar
polos que non imos chorar.
¡Ben idos sexan!

O baixamán era un xeito de contribuír
á Igrexa
que non levaba xeito:
No intre das ofrendas o sancristán…,
alargaba a man!
Cunha fardela, non, cunha cesta,
para que estivese ben ás claras o que se poñía nela,
para que lle entrase vergoña ao pobre
se menos có rico daba.
Certo é que daquela non había
IPeeFe…,
nin con cruz nin sen ela,
pero iso da cesta aberta…?
¡Aqueles Curas sabían latín,
sabían levar a parroquia con man feudal,
que por iso nola facían baixar!
Sabían latín pero esquecéranse de que
o propio Xesús
botou a patadas aos mercadores do templo!
Soster a Igrexa, si,
antes, agora e sempre,
aínda que só sexa pola propia comenencia
de que nos axuda a vivir
santamente.
Soster a Igrexa, si, indubidablemente,
pero coa cabeza alta e a man aberta,
que por algo e para algo somos socios dela,
e non aquel feudalismo
dun sometemento mal entendido.
Co Cura de cu,
adorabamos no crego,
que se interpoñía diante do Sagrario,
diante de Deus;
ai, pero non se poñía así
cando lle cumpría espiar
aos que subían pola igrexa arriba,
para abaixar a man!
-.-

¿Beixamán?

¡A meirande hipocrisía deste mundo,
en particular cando llela beixabamos
ás que tiñamos de escravas!
A proba diso son os séculos
que tardaron
en liberarse do noso machismo imperial.
¿De onde vén iso da violencia de xénero?
En parte, aínda que só en parte,
porque elas non son tan listas
como nos fixeron crer:
¡Tiñan que poñerse de calzón,
ao igual có seu home,
si,
pero…,
no vestiario!
¡Fixérono tan as claras
que irritaron ao seu domador!
-.-

C

Caridade


Teresa de Calcuta

A caridade é un termo
anfibolóxico:
Está a dos que opinan que a caridade
ben entendida
comeza por un mesmo.
En paralelo…,
en paralelo, non, en oposición,
os da segunda
acepción:
Caridade é un sentimento altruísta
que induce a prestar axuda
a quen a precise.
Esta última é a clara,
a de Santa Clara,
pero tamén a de Clara Campoamor,
patroa das mulleres españolas.
Mentres, a anterior,
medio irmá súa,
é a escura,
tanto coma a propia alma
de quen nela se escuda!
Aos da primeira hai que dicirlles,
hai que explicarlles,
¡meus pobres!,
que non hai pobreza meirande
cá soidade do seu egoísmo,
e que,
de postos nese plan,
utilicen a súa caridade, a egocéntrica,
a propia,
en facerse ben a si mesmos,
xa que por iso comezaron.
O primeiro dos favores que lles conveñen
é non expoñerse a que outros
os imiten,
pois daquela non terán con quen falar…,
nin sequera iso,
no inferno, no averno,
que lles espera,
que seica está cheo de egoístas,
e como todos o son,
sendo moitos,
están incomunicados,
porque ningún regala verbas aos colegas.
¡É o seu lema!
¡De tanto odiarse, de tanto illarse,
nin o demo os fai falar!
¿E Deus?
Con Deus non quixeron tratos,
nin con Deus nin cos irmáns,
e así lles vai!
-.-

ConfirmaciónPara confirmarme, escolleron Luaces,
 a onde me levaron
cando nin case sabía andar,
así que cheguei canso,
canso de levar ao lombo
o C de cansado.

Cando lle vin ao Bispo
aquela capa pluvial,
tamén co C de casualidade,
¡perdóame Señor!,
o primeiro que se me veu ao entendemento
foi unha mala tentación:
¡Se lla puidese roubar…;
que ben lle viría a meu pai
para abeirarse nela
con ela,
cando sae co cesto
a soutar!

En Luaces non debían ter castiñeiros,
pois,
as castañas que nos deron
ao baixar do altar,
foron…,
carambelos, envoltos en papel!
Hostias tamén houbo,
pero aquel Bispo debía ser un aforrador,
que só llelas deu…
a meus pais,
e para iso, na boca,
aforrándolles o traballo de collelas na man.
¡Pero que aleuto aquel Confirmante,
un firmante, un notario,
 que ata nos dixo
 que,
se non pecabamos,
coa confirmación quedábanos o Ceo
gañado!
-.-

Cada quen con cadansúa,
e á viceversa,
que así tiña que ser,
e así era
cando os cristiáns se casaban en Caná de Galilea,
que agora cásanse,
algúns,
por tras da palleira!
¿Será para que non os vexa Deus,
para que non se enfade cando cambien de parella,
tan a miúdo que o fan,
algúns?
¡Así non teñen problema co viño,
e por iso non invitan ao Xesús de Nazaret,
que nin falta lles fai!
Os que se casen pola Igrexa
de aquí en diante,
os que se casen como Deus manda,
que leven fotógrafo
para que lles faga unha foto ben grande,
que a non tardar será peza de museo;
daquela diranlles os netos aos deles:
¡Mirade se eran carrozas
aqueles avós,
que ata vestían de branco ás noivas…,
en signo de virxindade!
A este paso,
para o século vindeiro,
se é que antes non cambian as tornas,
só haberá virxes no Ceo!
¿Quen se acorda das tornavodas,
na outra casa, na outra,
para devolve-las visitas, para que houbese reciprocidade?
¿Ninguén?
¡Lóxico, as vodas ben feitas pasaron á Historia:
Busquen eses datos, búsquenos en Madrid,
no Archivo Historico Nacional,
que estarán en pergameo!

¡Ai, Deus, que mundo tan feo
este que vos deixamos en herdanza,
pragado de ateos!
-.-

Cogito, ergo sum!

¡Si, e non, meu admirado Descartes,
pois o meu descarte é outro,
feas fóra!
Je pense, donc je suis…
¿E logo, os que non pensan,
tanto que abundan,
que nin son, nin están, aquí nin acolá?
¡Estar, están, que lugar ocupan…,
acaso estorbando!
Como dicía meu avó, que ese si que sabía descartar,
“O que non pensa, o que non sabe pensar,
mellor faría deitándose no curral,
a rumiar coas vacas,
para que aprenda a meditar!”
O certo é que hai quen pensa de máis,
que ata pensan,
e logran,
manipular;
aprenden a vivir sen traballar!
¿Cando volveremos,
neste mundo,
a filósofos atopar,
ou é que agora non se dan?
¿Filosofía é amor á sabedoría?
¡Carajo, sabores hai, e sabores perseguimos,
que nunca tantos cociñeiros profesionais
ten habido,
pero o que é saberes…,
voume ir sen velos, sen coñecelos!
-.- 
 
Coruña/ A Coruña¡Vaia preito estúpido,
cando,
con só suprimirlle ese artigo innecesario,
superfluo,
paz firmada / asunto arranxado!
En vez diso,
por que non discutimos
aquí,
 a prevaleza,
tan necesaria,
entre,
Importación / Exportación?
-.-

Cruz¡Levámola todos,
pero non todos de igual maneira!
Señor,
a grande, a global, leváchela ti,
por min;
daquela, de que vou queixarme
se a teño merecida,
desde Adán?
¡Barato é o prezo
que veño pagando
para gaña-lo
Ceo!
-.-

                                                                               -D-


Dacabalo do meu cabalo,
que tamén era branco,
¡coma o de Santiago!,
pero non era meu, senón prestado,
de meu sogro, Casanova de Rois,
para máis trazas!
Dacabalo daquel cabalo
sentíame un rei,
e tan rei fun
que levei a súa lembranza
para o Marrocos africano,
pero sen lanza,
que nunca un mouro alanceei;
antes ben os biquei en fraterna amizade!
Aló merquei vinte, vinte cabalos,
todos xuntos, na mesma reata,
pero eran, ao freo!
Vindo para España, con aqueles cabalos,
no Cincuenta e sete,
os mozos do Istiqlal,
 lembráronse de Santiago,
e tanto me alancearon co seu camión
Berliet
que os meus deron tres voltas,
de campá
que non de campanario,
así que estou,
estamos,
vivos,
de milagre!
Eu perdoeilles, pero eles,
que ás trazas me remito,
¡nin a Santiago!
-.-

Daltonismo

Non fai falta ser oculista para saber,
para coñecer,
que este defecto humano
é predominante.
¡Cada quen ve as cousas da súa maneira,
e logo que non hai gafas,
nin gafas nin lentixas
que nos remedien desta cegueira!
Daquela, o verbo
ver,
de que conxugación é?
Eu vexo negros os meus problemas,
e azuis os teus.
Os do próximo, que me caen lonxe,
nin case os vexo.
Os nosos,
se son familiares, e por ende inmediatos,
véxoos de cor verde,
verde esperanza,
coa esperanza de que un milagre os arranxe,
que por eses si que estou rezando!
En canto aos vosos,
¡por min que vos parta un raio,
que me estades estorbando,
que me quitades a luz do meu candelabro!
¿Eles?
¿Quen son eles, que desde aquí non os vexo,
acaso un espellismo na distancia?
Nese caso, se nada hai,
¿para que facerse ilusións que non conducen
a nada?
¿Vedes como ninguén conxuga ben
o verbo ver?
¡Daltonismo puro,
xeneralizado...,
para o que non hai gafas!
-.-

Deo gratias

Na Misa, si, pero, fóra dela?
Moi xordo debo estar para non oílo,
¡descantiá!
Matinando niso:
Se nin as grazas lle damos ao amigo
pola tolerancia que teña con nós,
e iso que estamos diante,
polo menos de cando en vez,
¿como se nos pode pedir
que nos mostremos agradecidos
con Deus
se ata na Hostia está escondido?
¿A fe, os evanxeos,
o martirio
dos primeiros apóstolos,
precisamente polo seu testemuño,
que?
¡Ai, iso, nada, pois tamén nos presentan
os políticos
os seus programas electorais,
con xuramentos sacros,
e a continuación escóndense
nos coches blindados!
Por outra banda,
o noso xuízo está adiado,
aprazado ata o día da morte,
e iso,
 no meu caso particular,
non chegará…,
¡porque son inmortal!,
que seica o dixo o propio Cristo.
Eu non te verei morrer,
pero
tras miña quedará alguén
que te leve á foxa,
e daquela,
coa lingua, coa da túa propia alma,
coa podre xa non,
clamarás:
¡Ne recorderis peccata mea!
Créalo,  ou non, Deus é bo,
pero parvo, tampouco,
pois,
para parvos e para bobos chegamos nós,
que nos deu Cristo,
aló arriba,
na cruz,
e despois na súa resurrección,
a proba definitiva,
irrebatible,
de que nos estaba regalando a salvación,
e,
non obstante,
tan pouca importancia lle demos,
que nin un simple Deo gratias
formulamos.
¿Daquela, somos, ou non somos,
desagradecidos;
somos, ou non somos,
estúpidos,
ademais de malnacidos?
Aínda que tarde, Señor,
que o debera ter feito,
antes,
coa lingua pero tamén co corazón,
eu,
¡Deo gratias! 
-.-

Deus

Para confianzudos,
nós,
os cristiáns,
que atuamos ao mesmísimo Deus!
Daquela igual foi por iso
aquilo de que os perseguisen os romanos,
temendo que atuasen
ao seu Nerón,
un emperador que se situaba
por riba de Deus!
É o malo que ten dar confianza excesiva,
que nos ofrecen un dedo
e quedámonos coa man.
Sempre me gustou chamar de ti
aos pais,
e iso que esa herdanza non tiven,
pois daquela non se estilaba.
Atuar,
se con amor se fai,
non está mal,
nunca!
O mal está en abusar da confianza,
unha moda arraigada,
que deixou de selo
pasando a ritual!
-.-

¿Dispendios?

¡Hai tantos, que renuncio a enumeralos!
¿Sabedes cal é un crime atroz,
o meirande dos dispendios,
que ata se pode cometer sen armas,
tomando por inimigo a un mesmo?
A resposta é doada, pero, aínda así, merece un dez:
¡Matar o tempo!
Non está no Código Penal,
no de ningún país,
pero está en nós mesmos,
no Código Persoal.
-.-

¿Desinterese?

Aínda que comece por “des” e  non por “dis”,
é parente do anterior.
Desinteresado é outra idea, outro concepto,
sempre con referencia ao próximo,
pois no noso desinterese
agraviamos a un próximo aínda máis próximo:
¡nós, en por nós, e para nós!
¿Por que me vou interesar na auto perfección
se en definitiva vivirei catro días,
e para iso a metade do horario
é noite,
noite escura,
que só serve para darlle ao botellón?
Eses tales, eses que así pensan,
están negándose a recibir, a percibir, a gozar,
a transmitir,
a herdanza dos seus entregos,
que algo lles entregaron,
algo fixeron
por quitarnos daquela indixencia
das cavernas.
-.-

Dúbidas

En relixión non debería habelas
se fósemos imitables, que non o somos…,
aínda!
¿Temos dúbidas con catro Evanxeos,
non sei cantas Epístolas,
os Feitos dos apóstolos,
o Apocalipse…,
e por engado, este Papa,
que prefire obedecer a mandar?
¡Pois si, e seguimos,
por máis que teñamos os dedos
metidos
de Xesús no costelar!
A estas alturas do cristianismo
non é lóxico que queden convertibles,
que todos deberan ser conversos
en posesión da verdade,
pero,
¡non somos imitables,
non se ve no noso comportamento
un selo diferencial!
Coma eles, adoramos ídolos falsos,
deuses efémeros:
o diñeiro, a droga, o mangoneo,
os pecados da carne...,
sexa ou non Carnaval!
Coma eles tiranizamos ao débil,
enganamos ao débil,
e poñémolo de alfombra
debaixo dos pés,
sexa do dereito ou do revés!

¡Ah, perdón,
que me quedaba sen teclear:
Somos tan machistas coma o que máis,
con sotana ou sen ela!
Con este panorama, nesta eclipse,
¿para que cambiar de bando,
-din eles-,
se todos andan sen o paraugas
da fe?
E logo engaden:
Din que Deus lles manda amar,
e ben que o fan,
que se aman a si mesmos,
desde a noite á mañá!
¡Polo día disimulan…,
a veces!
Pero nisto do disimulo
os cristiáns non temos dúbidas,
nisto non,
que as herdamos dos fariseos,
e iso que Xesús nos mandou aceptar,
do herdo,
a parte íntegra!
.../...

Pasa a
AS VERBAS
-II-